Proff

Lommastrands Trafikutbildning AB

Org.nr556913-7242
AdressVegagatan 1, 234 32 Lomma

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning17 08514 64112 2129 7697 113
Avskrivningar och nedskrivningar−375−262−125−145−177
Summa rörelsekostnader−17 595−14 415−11 288−9 418−7 362
Rörelseresultat efter avskrivningar−509225924351−248
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader−41−39−12−16−33
Resultat efter finansnetto−550186912335−281
Resultat före skatt−12013367724317
Skatt på årets resultat0−33−151−60−12
Årets resultat−1201005261835

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 3151 147590601577
Finansiella anläggningstillgångar75757575133
Summa anläggningstillgångar1 3901 221665675711
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar85102798077
Kassa och bank2 3223 2482 9111 7351 257
Summa omsättningstillgångar4 7224 9644 3402 7162 370
Summa tillgångar6 1126 1865 0053 3913 080
Summa fritt eget kapital8069261 026500317
Summa eget kapital8569761 076550367
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder46053425276172
Leverantörsskulder112520356
Summa kortfristiga skulder4 7964 2463 2992 6232 491
Summa eget kapital och skulder6 1126 1865 0053 3913 080
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lommastrands Trafikutbildning AB

Org.nr 556913-7242

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter