Proff

Lindinvent Group AB

Org.nr559046-5364
AdressSkiffervägen 39, 224 78 Lund

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00-0-
Löner övriga00-0-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−24−8−9−90
Rörelseresultat efter avskrivningar−24−8−9−90
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10 28067 64450000
Räntekostnader och liknande resultatposter−1 398−1 565−200
Resultat efter finansiella tillgångar8 85866 071489−90
Resultat före skatt10 15867 521500320
Skatt på årets resultat−43−40−70
Årets resultat10 11567 517500250

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar115 001115 1751501500
Summa anläggningstillgångar115 001115 1751501500
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar0000-
Kassa och bank25 37721 41052893150
Summa omsättningstillgångar27 80824 036639143150
Summa tillgångar142 809139 210789293150
Summa fritt eget kapital78 15668 04152525100
Summa eget kapital78 30668 191675175150
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder64 44071 005000
Leverantörsskulder0000-
Summa kortfristiga skulder5341041090
Summa eget kapital och skulder142 809139 210789293150
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lindinvent Group AB

Org.nr 559046-5364

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter