Proff

Linde Healthcare AB

Org.nr556234-9216
AdressAgavägen 1, 181 39 Lidingö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0----
Löner övriga09872 3172 605-
Föreslagen utdelning036 616000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning89 005123 969128 63595 61689 293
Avskrivningar och nedskrivningar−38 396−35 736−34 995−33 393−25 489
Summa rörelsekostnader−74 488−72 049−91 207−93 350−66 714
Rörelseresultat efter avskrivningar14 51751 92037 4282 26622 579
Finansiella intäkter46872073414
Finansiella kostnader−37−843−1 508−1580
Resultat efter finansnetto14 94851 14935 9202 18122 993
Resultat före skatt2 04439 46423 42015 439−5 316
Skatt på årets resultat−40−2 848−5 323−3 431−435
Årets resultat2 00436 61618 09712 008−5 751

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00182247311
Materiella anläggningstillgångar147 273171 654204 425223 661233 559
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar147 273171 654204 607223 908233 870
Färdiga varor och handelsvaror16 4029 8207 0175 067998
Kundfordringar004 89611 5460
Kassa och bank2 87103970
Summa omsättningstillgångar132 084129 383118 73762 58288 465
Summa tillgångar279 357301 037323 344286 490322 335
Summa fritt eget kapital126 136160 677124 159105 63793 795
Summa eget kapital126 937161 478124 960106 43894 596
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2 3752 2594 6504771 836
Summa kortfristiga skulder51 36425 75676 84458 51292 941
Summa eget kapital och skulder279 357301 037323 344286 490322 335
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Linde Healthcare AB

Org.nr 556234-9216

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter