Proff

LG Fönster AB

Org.nr559066-3083
AdressSmedjevägen 7, 295 74 Näsum

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 015946763872595
Avskrivningar och nedskrivningar00−7−10−10
Summa rörelsekostnader−1 013−955−781−867−580
Rörelseresultat efter avskrivningar0−44116
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto1−44116
Resultat före skatt1−44116
Skatt på årets resultat00−1−3−1
Årets resultat1−4385

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar000718
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar000718
Färdiga varor och handelsvaror5154492721
Kundfordringar6012283
Kassa och bank47329725828650
Summa omsättningstillgångar59140538639086
Summa tillgångar591405386397103
Summa fritt eget kapital141317146
Summa eget kapital6463676456
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder022281910
Summa kortfristiga skulder52734231933348
Summa eget kapital och skulder591405386397103
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

LG Fönster AB

Org.nr 559066-3083

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter