Proff

Lesjöfors Industrifjädrar Mönsterås AB

Org.nr556753-6114
AdressLillgatan 4, 383 32 Mönsterås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD966879871 180565
Löner övriga6 6116 99811 27611 82511 602

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning48 57047 32156 69469 63671 673
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar2 8552 567−2 9192 8915 155
Föreslagen utdelning06 00000600
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter21000
Räntekostnader och liknande resultatposter−35−1−1−10
Resultat efter finansiella tillgångar2 8222 567−2 9202 8905 155
Resultat före skatt1 9443 047−73 0324 729
Skatt på årets resultat−418−597−17−672−891
Årets resultat1 5262 450−242 3603 838

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar15 5469 87710 48612 13614 068
Finansiella anläggningstillgångar054000
Summa anläggningstillgångar15 5469 93110 48612 13614 068
Färdiga varor och handelsvaror17 27412 23813 18516 54517 571
Kundfordringar11 64910 18010 40611 81014 129
Kassa och bank00011
Summa omsättningstillgångar30 78936 94237 95335 32040 678
Summa tillgångar46 33546 87348 43947 45654 746
Summa fritt eget kapital25 88030 35427 90427 92831 568
Summa eget kapital26 88031 35428 90428 92832 568
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder7 2316 9555 0782 3685 788
Summa kortfristiga skulder13 9419 88313 41911 89915 406
Summa eget kapital och skulder46 33546 87348 43947 45654 746
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lesjöfors Industrifjädrar Mönsterås AB

Org.nr 556753-6114

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter