Proff

Lesjöfors Aktiebolag

Org.nr556001-3251
AdressLagergrens gata 2, 652 14 Karlstad

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 6395 2594 1237 1097 542
Löner övriga24 03419 05115 10614 19013 094

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning25 93421 26717 86318 48819 275
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar−58 812−42 647−30 546−23 370−21 175
Föreslagen utdelning00110 0000175 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter323 313426 177155 879123 740210 187
Räntekostnader och liknande resultatposter−43 414−13 528−5 140−2 876−2 005
Resultat efter finansiella tillgångar208 223370 002120 19397 494187 007
Resultat före skatt307 223485 002142 793112 494258 007
Skatt på årets resultat−8 176−17 305−611−1 371−12 991
Årets resultat299 047467 697142 182111 123245 016

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar37956875800
Materiella anläggningstillgångar2 6642 9821 8063 1511 215
Finansiella anläggningstillgångar2 978 2931 986 643960 003755 091574 061
Summa anläggningstillgångar2 981 3361 990 193962 567758 242575 276
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1417000
Kassa och bank42 992118 712266 586118 66220 433
Summa omsättningstillgångar674 371605 624600 793572 910398 365
Summa tillgångar3 655 7072 595 8171 563 3601 331 152973 641
Summa fritt eget kapital1 287 1601 088 113730 417509 634573 511
Summa eget kapital1 364 4841 165 437807 741586 958650 835
Summa avsättningar315431519399506
Summa långfristiga skulder1 542 993644 220208 553224 56915 000
Leverantörsskulder4 6384 2241 0091 2953 481
Summa kortfristiga skulder747 915785 729546 547519 226307 300
Summa eget kapital och skulder3 655 7072 595 8171 563 3601 331 152973 641
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lesjöfors Aktiebolag

Org.nr 556001-3251

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter