Proff

Lövenäs Group AB

Org.nr559273-9949
AdressLövenäsvägen 64, 373 32 Nättraby

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-09-29

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning1751130
Avskrivningar och nedskrivningar−111−730
Summa rörelsekostnader−237−234−13
Rörelseresultat efter avskrivningar−61−121−13
Föreslagen utdelning10090180
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter2302 450
Räntekostnader och liknande resultatposter−25−42−4
Resultat efter finansiella tillgångar−64−1632 433
Resultat före skatt−64−1632 433
Skatt på årets resultat000
Årets resultat−64−1632 433

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar3692910
Finansiella anläggningstillgångar2 7503 2502 750
Summa anläggningstillgångar3 1193 5412 750
Färdiga varor och handelsvaror000
Kundfordringar000
Kassa och bank324341 253
Summa omsättningstillgångar3761161 257
Summa tillgångar3 4953 6574 007
Summa fritt eget kapital1 9362 0902 433
Summa eget kapital1 9612 1152 458
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder1 5181 5331 533
Leverantörsskulder000
Summa kortfristiga skulder16916
Summa eget kapital och skulder3 4953 6574 007
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lövenäs Group AB

Org.nr 559273-9949

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter