Proff

Låssmeden Sven Alexandersson Aktiebolag

Org.nr556104-2275
AdressByfogdegatan 3, 415 05 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning63 39157 67656 65347 45144 561
Avskrivningar och nedskrivningar−344−198−192−194−178
Summa rörelsekostnader−53 572−48 117−46 112−41 012−38 653
Rörelseresultat efter avskrivningar9 8189 55910 5426 4395 908
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter47261 083
Räntekostnader och liknande resultatposter0−400−5
Resultat efter finansiella tillgångar9 8229 56210 5446 4456 987
Resultat före skatt244−581002205 306
Skatt på årets resultat−51−2−30−75−1 195
Årets resultat193−60701454 111

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 249723471606621
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 249723471606621
Färdiga varor och handelsvaror7 1095 2213 0002 3722 646
Kundfordringar52 69820 2649 2758 0037 733
Kassa och bank0003781 294
Summa omsättningstillgångar75 15738 68827 67622 82516 592
Summa tillgångar76 40639 41228 14723 43217 213
Summa fritt eget kapital7 1816 9887 0486 9786 833
Summa eget kapital7 3017 1087 1687 0986 953
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder13 0658 8182 3003 1063 617
Summa kortfristiga skulder65 00328 27917 17412 4736 624
Summa eget kapital och skulder76 40639 41228 14723 43217 213
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Låssmeden Sven Alexandersson Aktiebolag

Org.nr 556104-2275

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter