Proff

Lars Björklunds Rör AB

Org.nr556325-9505
AdressSpårg. 12, 671 30 Arvika

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning22 72617 63315 86916 83617 047
Avskrivningar och nedskrivningar−25−25−2000
Summa rörelsekostnader−21 007−17 022−16 199−16 345−16 777
Rörelseresultat efter avskrivningar1 719611−329491270
Finansiella intäkter10010
Finansiella kostnader−24−28−6−8−30
Resultat efter finansnetto1 696583−335484240
Resultat före skatt1 192493−335484240
Skatt på årets resultat−313−57000
Årets resultat879436−335484240

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar557910400
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar557910400
Färdiga varor och handelsvaror1 9387178079451 039
Kundfordringar8871 370339718730
Kassa och bank1552211786221
Summa omsättningstillgångar5 4363 5122 3093 0832 649
Summa tillgångar5 4913 5912 4133 0832 649
Summa fritt eget kapital1 787908473807323
Summa eget kapital1 9071 028593927443
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder01231100
Leverantörsskulder1 8821 6419131 4931 306
Summa kortfristiga skulder2 9892 3501 8092 1562 205
Summa eget kapital och skulder5 4913 5912 4133 0832 649
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lars Björklunds Rör AB

Org.nr 556325-9505

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter