Proff

Landskrona Fastighetsbyrå AB

Org.nr556841-0038
AdressJärnvägsgatan 13, 261 32 Landskrona

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9 20611 25515 50211 29912 059
Avskrivningar och nedskrivningar−99−99−18−7−9
Summa rörelsekostnader−8 898−11 161−12 176−9 310−9 818
Rörelseresultat efter avskrivningar308943 3261 9892 241
Föreslagen utdelning28902 6301 5501 750
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter110001
Räntekostnader och liknande resultatposter−8−2000
Resultat efter finansiella tillgångar311923 3261 9892 241
Resultat före skatt311923 3261 9892 241
Skatt på årets resultat−78−37−699−440−494
Årets resultat233552 6271 5491 747

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2733724722835
Finansiella anläggningstillgångar1340000
Summa anläggningstillgångar4073724722835
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar9728151 932861740
Kassa och bank2 5443 8112 8721 7734 351
Summa omsättningstillgångar3 8824 9647 7006 3916 327
Summa tillgångar4 2895 3368 1716 4196 361
Summa fritt eget kapital290572 6321 5551 755
Summa eget kapital3401072 6821 6051 805
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder427483715398537
Summa kortfristiga skulder3 9495 2295 4904 8144 556
Summa eget kapital och skulder4 2895 3368 1716 4196 361
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Landskrona Fastighetsbyrå AB

Org.nr 556841-0038

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter