Proff

Kvartsiten 2 Fastighets AB

Org.nr556763-2574
AdressSkiffervägen 39, 224 78 Lund

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 6483 4763 3292 4722 200
Avskrivningar och nedskrivningar−1 087−1 087−964−899−849
Summa rörelsekostnader−1 578−1 526−1 626−1 517−1 176
Rörelseresultat efter avskrivningar2 0701 9501 7039541 024
Föreslagen utdelning001 0005000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00210
Räntekostnader och liknande resultatposter−245−248−251−218−232
Resultat efter finansiella tillgångar1 8251 7031 454738792
Resultat före skatt5723621 343478792
Skatt på årets resultat−121−94−290−112−175
Årets resultat4512681 053366617

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar25 25226 33927 46326 71420 827
Finansiella anläggningstillgångar565502456404349
Summa anläggningstillgångar25 81726 84127 91927 11821 176
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar0411100
Kassa och bank2 8481 854970190620
Summa omsättningstillgångar3 1081 9161 0811 0211 248
Summa tillgångar28 92528 75629 00028 13922 424
Summa fritt eget kapital10 64810 19710 92910 37610 011
Summa eget kapital10 74810 29711 02910 47610 111
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder16 05116 22516 75316 40611 580
Leverantörsskulder312012845424
Summa kortfristiga skulder1 6761 738661700436
Summa eget kapital och skulder28 92528 75629 00028 13922 424
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kvartsiten 2 Fastighets AB

Org.nr 556763-2574

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter