Proff

Kunskapscompaniet Gymnasium Kcgy AB

Org.nr556138-3885
AdressKöpmangatan 1, 633 56 Eskilstuna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-062019-122018-12
Startdatum

2022-09-01

2021-07-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-06-30

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-062019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0118--
Löner övriga9 71811 32919 116--
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-062019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning26 77831 53748 48330 78226 998
Avskrivningar och nedskrivningar−536−860−2 157−1 079−1 050
Summa rörelsekostnader−25 694−32 094−46 302−26 297−22 333
Rörelseresultat efter avskrivningar1 084−5572 1814 4854 666
Finansiella intäkter000026
Finansiella kostnader−34−29−85−32−31
Resultat efter finansnetto1 050−5862 0964 4534 661
Resultat före skatt1801 5961661
Skatt på årets resultat−180−363−8−33
Årets resultat001 233828

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-062019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 2131 5443 6823 1953 270
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 2131 5443 6823 1953 270
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar407179746071 198
Kassa och bank7074 1262 8342 4903 623
Summa omsättningstillgångar6 3787 0197 3563 8935 435
Summa tillgångar7 5918 56311 0387 0888 705
Summa fritt eget kapital1 9691 9691 969736728
Summa eget kapital3 1693 1693 1691 9361 928
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1345561 040670464
Leverantörsskulder1 0389701 8251 073696
Summa kortfristiga skulder3 7874 3386 3294 4835 949
Summa eget kapital och skulder7 5918 56311 0387 0888 705
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kunskapscompaniet Gymnasium Kcgy AB

Org.nr 556138-3885

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter