Proff

Kullans Lycka AB

Org.nr559239-9116
AdressNorra kedum KÅREGÅRDEN 2, 531 97 Lidköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-02-03

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---
Föreslagen utdelning000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning2 0402 0561 633
Avskrivningar och nedskrivningar000
Summa rörelsekostnader−2 349−1 918−1 490
Rörelseresultat efter avskrivningar−308138142
Finansiella intäkter000
Finansiella kostnader−20−10−7
Resultat efter finansnetto−329129136
Resultat före skatt−26297101
Skatt på årets resultat0−21−23
Årets resultat−2627678

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar000
Finansiella anläggningstillgångar111
Summa anläggningstillgångar111
Färdiga varor och handelsvaror373410165
Kundfordringar382186396
Kassa och bank185
Summa omsättningstillgångar794740700
Summa tillgångar794740701
Summa fritt eget kapital−10715478
Summa eget kapital−82179103
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder344204167
Leverantörsskulder296125240
Summa kortfristiga skulder533290395
Summa eget kapital och skulder794740701
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kullans Lycka AB

Org.nr 559239-9116

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter