Proff

Kromanns Livs AB

Org.nr559026-9303

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning500200200625250

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning34 91232 90431 22929 25126 567
Avskrivningar och nedskrivningar−401−322−293−433−374
Summa rörelsekostnader−33 938−32 108−30 623−28 375−26 206
Rörelseresultat efter avskrivningar974796606877361
Finansiella intäkter130000
Finansiella kostnader−56−18−15−25−40
Resultat efter finansnetto931778590852321
Resultat före skatt858657342779364
Skatt på årets resultat−176−140−77−174−86
Årets resultat682517265605278

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00015195
Materiella anläggningstillgångar1 6501 504813904786
Finansiella anläggningstillgångar2222222222
Summa anläggningstillgångar1 6721 5268359411 003
Färdiga varor och handelsvaror1 3321 1971 0041 042996
Kundfordringar11120479139118
Kassa och bank1 9291 8931 3201 4941 368
Summa omsättningstillgångar3 5893 4532 5942 8352 682
Summa tillgångar5 2624 9793 4293 7763 684
Summa fritt eget kapital1 130648331691336
Summa eget kapital1 230748431791436
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder8571 071113216553
Leverantörsskulder9801 151900838984
Summa kortfristiga skulder2 6322 6902 5372 6702 668
Summa eget kapital och skulder5 2624 9793 4293 7763 684
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kromanns Livs AB

Org.nr 559026-9303

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter