Proff

Krigskassa Blekinge AB

Org.nr556709-7992
AdressCampus Gräsvik 2, 371 41 Karlskrona

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---00
Löner övriga---00

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−108−25−25−25−32
Rörelseresultat efter avskrivningar−108−25−25−25−32
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1181821415
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−358−7−7189−640
Resultat före skatt−34839207−623
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−34839207−623

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar2 4782 7282 7282 6281 987
Summa anläggningstillgångar2 4782 7282 7282 6281 987
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank1 0811 1061 1291 2541 723
Summa omsättningstillgångar1 1131 2211 2281 3351 787
Summa tillgångar3 5913 9493 9563 9633 773
Summa fritt eget kapital3 2763 6243 6213 6123 405
Summa eget kapital3 5763 9243 9213 9123 705
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder1515151515
Summa eget kapital och skulder3 5913 9493 9563 9633 773
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Krigskassa Blekinge AB

Org.nr 556709-7992

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter