Proff

Krabbetornet Trollhättan AB

Org.nr559170-1940
AdressKungsgatan 51 B, 461 30 Trollhättan

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-05

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning06005000100

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 4478 1727 1397 1736 715
Avskrivningar och nedskrivningar−12−7000
Summa rörelsekostnader−6 697−7 582−6 634−6 868−6 517
Rörelseresultat efter avskrivningar−257589506304197
Finansiella intäkter002120
Finansiella kostnader−20−1−10−2
Resultat efter finansnetto−259589526296196
Resultat före skatt1589526296195
Skatt på årets resultat−1−122−113−64−47
Årets resultat0467413232148

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar4326000
Finansiella anläggningstillgångar3030303030
Summa anläggningstillgångar7356303030
Färdiga varor och handelsvaror547462417382395
Kundfordringar00000
Kassa och bank119773606345116
Summa omsättningstillgångar1 0971 4461 7021 3881 045
Summa tillgångar1 1701 5021 7321 4181 075
Summa fritt eget kapital60660693280148
Summa eget kapital110710743330198
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1260000
Leverantörsskulder225282432586434
Summa kortfristiga skulder9337929891 087877
Summa eget kapital och skulder1 1701 5021 7321 4181 075
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Krabbetornet Trollhättan AB

Org.nr 559170-1940

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter