Proff

Klinger Sweden AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556058-1018
AdressKontovägen 3, 17562 JÄRFÄLLA

KLINGER är en etablerad och världsledande leverantör av lösningar inom tätning, vätskereglering och nivåmätning. Företaget grundades 1886 som ett familjeföretag och är känt som en pionjär inom tätningsteknik. KLINGER har en global kundbas och levererar pålitliga produkter över hela världen för användning inom petrokemi, kemi, industri, infrastruktur och transport.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning87 70876 38470 77771 64676 522
Avskrivningar och nedskrivningar−214−104−1 182−1 242−1 314
Summa rörelsekostnader−77 718−67 028−63 779−64 443−68 470
Rörelseresultat efter avskrivningar9 9899 3566 9987 2028 052
Föreslagen utdelning5 0005 0005 0005 0003 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1 4005751 4756981 659
Räntekostnader och liknande resultatposter−1 363−611−1 643−756−1 644
Resultat efter finansiella tillgångar10 0269 3206 8307 1448 067
Resultat före skatt10 0269 3196 8307 1458 067
Skatt på årets resultat−2 093−1 931−1 714−1 790−2 046
Årets resultat7 9337 3885 1165 3556 021

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0001 1102 220
Materiella anläggningstillgångar73743333861508
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar7374333381 1712 728
Färdiga varor och handelsvaror23 77511 91312 07712 85712 343
Kundfordringar14 26612 0539 67312 43012 562
Kassa och bank3 92110 9469 2345 1755 477
Summa omsättningstillgångar43 49236 02731 98431 36432 022
Summa tillgångar44 22936 46132 32232 53434 750
Summa fritt eget kapital26 88123 94821 56021 44419 089
Summa eget kapital28 08125 14822 76022 64420 289
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder7 7692 5342 6503 2912 878
Summa kortfristiga skulder16 14811 3129 5629 89014 461
Summa eget kapital och skulder44 22936 46132 32232 53434 750
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Klinger Sweden AB

Org.nr 556058-1018

Profile-7051564

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter