Proff

KJ Agenturer AB

Org.nr556807-0899
AdressÅängsvägen 17, 806 43 Gävle

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning6060150150150

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning205147137174655
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−155−124−159−204−345
Rörelseresultat efter avskrivningar5023−22−30310
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto5023−22−30310
Resultat före skatt512333232
Skatt på årets resultat−11−5−1−1−52
Årets resultat401822180

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank212160363541738
Summa omsättningstillgångar239256367598808
Summa tillgångar239256367598808
Summa fritt eget kapital7696228375523
Summa eget kapital126146278425573
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder42381875105
Summa eget kapital och skulder239256367598808
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

KJ Agenturer AB

Org.nr 556807-0899

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter