Proff

Karltek i Nyköping AB

Org.nr556498-0059
AdressFöretagsv. 26, 611 45 Nyköping
Om företaget Karltek AB. Karltek AB startades 1987 som handelsbolag och ombildades 1994 till aktiebolag av Håkan Karlsson och Michael Lindén som sen dess har drivit verksamheten. Vi har sedan start jobbat i många olika branscher med olika uppdrag, allt från installation till konsultering. Som mål har vi på Karltek alltid att ha ett gott samarbete från starten på ett projekt till färdig driftsättning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 029943902925838
Löner övriga7458681 2911 0071 059

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 1244 6107 0836 0465 803
Avskrivningar och nedskrivningar−184−138−96−96−96
Summa rörelsekostnader−5 080−4 633−5 965−6 090−5 254
Rörelseresultat efter avskrivningar43−241 118−44548
Utdelningar000300200
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter282171616
Räntekostnader och liknande resultatposter−90−9−7−16−3
Resultat efter finansiella tillgångar−19−311 127−44560
Resultat före skatt104141 08775462
Skatt på årets resultat−25−7−243−24−104
Årets resultat79784451358

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar338291222318414
Finansiella anläggningstillgångar1 2241 2241 2241 2241 224
Summa anläggningstillgångar1 5621 5151 4461 5421 638
Färdiga varor och handelsvaror786886191547168
Kundfordringar439499255900705
Kassa och bank1 8901 3142 6675931 562
Summa omsättningstillgångar4 1073 4613 6452 8563 139
Summa tillgångar5 6694 9765 0904 3984 777
Summa fritt eget kapital3 6073 5283 5212 9773 086
Summa eget kapital3 7273 6483 6413 0973 206
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2656688254190
Summa kortfristiga skulder1 3427468238651 167
Summa eget kapital och skulder5 6694 9765 0904 3984 777
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Karltek i Nyköping AB

Org.nr 556498-0059

Profile-7006541

Företagets länkar

Öppningstider

Måndag
7:00 - 17:00
Tisdag
7:00 - 17:00
Onsdag
7:00 - 17:00
Torsdag
7:00 - 17:00
Fredag
7:00 - 13:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter