Proff

JR Lackcenter i Uppsala AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556877-9424
AdressSofielundsg. 6, 753 23 Uppsala

Välkommen till Jr Lackcenter, din professionella lackeringsverkstad för billackering och industrilackering i Sofielundsgatan 6, Uppsala. Vi utför de flesta tjänster inom billackering, skadereparation av bilar, såväl nya som gamla bilar. Vi tar även på oss att renovera och lackera äldre klassiker och entusiastbilar. Varje uppdrag är unikt för oss och vårt mål är att kunden ska vara nöjd med vår billackering. Utöver billackering arbetar vi även med industrilackering då vi har slagit ihop oss med LK:s blästring och lackering. Numera lackerar och blästrar vi allt ifrån fälgar och kaminer till stålkonstruktioner och båtskrov.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0300300300200

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 1235 6355 2356 2666 075
Avskrivningar och nedskrivningar−39−35−39−13−19
Summa rörelsekostnader−5 825−4 927−4 840−5 203−5 315
Rörelseresultat efter avskrivningar−4427123981 064754
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader−32−28−2000
Resultat efter finansnetto−4746843781 064753
Resultat före skatt−1936845811 064830
Skatt på årets resultat0−146−128−225−193
Årets resultat−193538453839637

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 1512 9152 9501325
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3 1512 9152 9501325
Färdiga varor och handelsvaror29333302726
Kundfordringar4461 3361 346432938
Kassa och bank1971 0824972 4221 354
Summa omsättningstillgångar1 4172 6282 0392 9482 470
Summa tillgångar4 5685 5434 9892 9602 495
Summa fritt eget kapital1 7352 2281 9901 8371 198
Summa eget kapital1 7852 2782 0401 8871 248
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 5601 6801 80000
Leverantörsskulder433372153265401
Summa kortfristiga skulder1 2231 305868590763
Summa eget kapital och skulder4 5685 5434 9892 9602 495
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

JR Lackcenter i Uppsala AB

Org.nr 556877-9424

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7060207

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter