Proff

JR Energi & Lantbruks AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556722-4612
AdressViby Lillgård, 595 97 Mantorp

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning65 29254 69846 67043 72341 070
Avskrivningar och nedskrivningar−12 645−11 138−9 709−9 151−7 232
Summa rörelsekostnader−60 778−51 185−44 040−40 493−38 104
Rörelseresultat efter avskrivningar4 5143 5122 6293 2312 966
Finansiella intäkter1811351468581
Finansiella kostnader−2 008−805−557−528−446
Resultat efter finansnetto2 6872 8422 2182 7882 600
Resultat före skatt2 6872 8421 2181 188700
Skatt på årets resultat−2640−234−246−149
Årets resultat2 4232 842984942551

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar60 77854 00155 53649 70042 639
Finansiella anläggningstillgångar942731561350235
Summa anläggningstillgångar61 72054 73256 09750 04942 874
Färdiga varor och handelsvaror6 33211 5626 0666 4605 726
Kundfordringar3 1383 0722 5844 2544 010
Kassa och bank222263
Summa omsättningstillgångar10 80315 64010 51611 01911 180
Summa tillgångar72 52370 37266 61361 06854 055
Summa fritt eget kapital8 9526 5303 6882 7041 763
Summa eget kapital9 0526 6303 7882 8041 863
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder36 73633 34836 01133 02125 701
Leverantörsskulder5 9708 9473 3833 2785 386
Summa kortfristiga skulder10 77414 43410 85510 28313 131
Summa eget kapital och skulder72 52370 37266 61361 06854 055
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

JR Energi & Lantbruks AB

Org.nr 556722-4612

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter