Proff

JPJ Fasad & Kakel AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556949-3223
AdressGranats v. 7, 231 79 Smygehamn

JPJ Fasad & Kakel grundades av Jonas Larsson år 2000. Jonas har lång erfarenhet i branschen, började redan 1989. I dagsläget har företaget fem anställda. Företaget är verksamma i Malmö, Lund, Ystad och Trelleborg. Vi arbetar både mot företag och privatpersoner. Utnyttja rotavdraget!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning10 74710 0137 35913 69210 020
Avskrivningar och nedskrivningar−6−10−13−17−17
Summa rörelsekostnader−9 761−8 679−6 615−11 906−9 570
Rörelseresultat efter avskrivningar9861 3337421 785451
Utdelningar250400750600250
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00007
Räntekostnader och liknande resultatposter−13−4−3−9−12
Resultat efter finansiella tillgångar9731 3297391 776446
Resultat före skatt9731 4297391 337346
Skatt på årets resultat−203−302−162−289−76
Årets resultat7701 1275771 048270

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar212772138
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar212772138
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar7131 610832990324
Kassa och bank2 0352 0092 0082 1291 321
Summa omsättningstillgångar3 8063 7603 0813 2071 833
Summa tillgångar3 8283 7873 0893 2281 871
Summa fritt eget kapital2 0841 7141 3371 360562
Summa eget kapital2 1341 7641 3871 410612
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder401718291262547
Summa kortfristiga skulder1 1541 4831 0621 1781 059
Summa eget kapital och skulder3 8283 7873 0893 2281 871
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

JPJ Fasad & Kakel AB

Org.nr 556949-3223

Profile-6973532

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter