Proff

JP Godstransport och Hemservice AB

Org.nr556918-4830
AdressSparbanksvägen 75, 129 30 Hägersten

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning60 22639 10321 98616 7227 061
Avskrivningar och nedskrivningar−49−30−170−24
Summa rörelsekostnader−55 436−34 215−19 787−15 858−7 030
Rörelseresultat efter avskrivningar4 7904 8872 20086331
Finansiella intäkter0001250
Finansiella kostnader−84−93−3−13−21
Resultat efter finansnetto4 7064 7942 19797510
Resultat före skatt1061 7741 555737300
Skatt på årets resultat−40−389−423−153−117
Årets resultat661 3851 132584183

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar8313263079
Finansiella anläggningstillgångar2 0404 5061 1131 013122
Summa anläggningstillgångar2 1234 6391 1761 013201
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar6 4016 4883 6101 4961 079
Kassa och bank−1 0151 6231 9791 121194
Summa omsättningstillgångar7 0137 4435 7422 6661 683
Summa tillgångar9 13612 0826 9183 6791 885
Summa fritt eget kapital1 2853 2191 5831 451945
Summa eget kapital2 6534 5871 6331 501995
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder3120000
Leverantörsskulder2 6872 072750430308
Summa kortfristiga skulder6 1715 9954 4051 940890
Summa eget kapital och skulder9 13612 0826 9183 6791 885
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

JP Godstransport och Hemservice AB

Org.nr 556918-4830

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter