Proff

Jolly Jumper Trav AB

Org.nr559020-5992
AdressJören Vävares Gata 21 A, 633 41 Eskilstuna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning204195188184177

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 0321 8632 1112 1222 210
Avskrivningar och nedskrivningar−6−6−6−6−6
Summa rörelsekostnader−2 169−1 399−1 584−1 269−1 449
Rörelseresultat efter avskrivningar−137464527854762
Finansiella intäkter110000
Finansiella kostnader−1−2−1−20
Resultat efter finansnetto−127462526852762
Resultat före skatt69345393637570
Skatt på årets resultat−22−73−83−138−123
Årets resultat47272310499447

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar06121723
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar06121723
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar39384280239
Kassa och bank2 0282 9762 4272 1581 917
Summa omsättningstillgångar2 3163 1772 9262 6232 394
Summa tillgångar2 3163 1832 9372 6402 417
Summa fritt eget kapital1 1291 4651 3811 255933
Summa eget kapital1 1791 5151 4311 305983
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder468196179
Summa kortfristiga skulder245581536498812
Summa eget kapital och skulder2 3163 1832 9372 6402 417
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Jolly Jumper Trav AB

Org.nr 559020-5992

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter