Proff

Jens S. Transmissioner AB

Org.nr556043-7005
AdressKoppargatan 9, 602 23 Norrköping

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 9801 8841 7041 9331 752
Löner övriga27 70627 42124 91224 75524 985

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning236 957207 520198 525198 346211 149
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar13 6697 3428 7486 0179 818
Utdelningar000010 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter30 178363212 20712 410
Räntekostnader och liknande resultatposter−871−818−784−745−717
Resultat efter finansiella tillgångar42 9766 5607 99617 47921 511
Resultat före skatt31 018−299−37711 17812 099
Skatt på årets resultat−25517815131−75
Årets resultat30 763−121−36211 30912 024

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar3 1182 1831 3271 0480
Materiella anläggningstillgångar7 1107 0985 0995 3944 008
Finansiella anläggningstillgångar59 93315 12614 94713 14711 016
Summa anläggningstillgångar70 16124 40721 37319 58915 024
Färdiga varor och handelsvaror50 39944 43737 18940 36338 184
Kundfordringar28 92719 60024 08117 37322 342
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar92 53798 117101 01288 18290 644
Summa tillgångar162 698122 524122 385107 771105 668
Summa fritt eget kapital75 92850 61350 73442 93641 627
Summa eget kapital85 32860 01360 13452 33651 027
Summa avsättningar25 81620 80119 98318 90918 090
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder20 76621 06420 41921 11316 895
Summa kortfristiga skulder49 31939 87341 14035 66135 803
Summa eget kapital och skulder162 698122 524122 385107 771105 668
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Jens S. Transmissioner AB

Org.nr 556043-7005

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter