Proff
Profile-7023587
Ledande aktör i logistikservicebranschen
Profile-7023573

IPS Helsingborg AB

Org.nr559283-9814
AdressStenbrovägen 48, 253 68 Helsingborg

IPS Nordic önskar att vara en ledande aktör som service provider till logistikbranschen i Norden. Närhet till våra kunder, tät dialog och korta beslutsvägar internt möjliggör att vi snabbt kan anpassa oss til vad våra kunders behov. Ta kontakt för mer information!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-12
Startdatum

2022-01-01

2020-11-18

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--

RESULTATRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning16 0999 097
Avskrivningar och nedskrivningar−130−87
Summa rörelsekostnader−15 907−9 100
Rörelseresultat efter avskrivningar192−3
Utdelningar00
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1321
Räntekostnader och liknande resultatposter00
Resultat efter finansiella tillgångar20518
Resultat före skatt20518
Skatt på årets resultat−42−4
Årets resultat16314

BALANSRÄKNING

2022-122021-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar563563
Finansiella anläggningstillgångar00
Summa anläggningstillgångar563563
Färdiga varor och handelsvaror2 4672 088
Kundfordringar2 5451 490
Kassa och bank30238
Summa omsättningstillgångar5 7794 368
Summa tillgångar6 3424 931
Summa fritt eget kapital17714
Summa eget kapital277114
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder4 0712 994
Leverantörsskulder721580
Summa kortfristiga skulder1 9951 823
Summa eget kapital och skulder6 3424 931
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

IPS Helsingborg AB

Org.nr 559283-9814


Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter