Proff

Inspirera Assistans AB

Org.nr556926-4277
AdressHagbyvägen 3, 169 30 Solna
Del avIdo AB

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122022-032021-032020-032019-03
Startdatum

2022-04-01

2021-04-01

2020-04-01

2019-04-01

2018-04-01

Slutdatum

2022-12-31

2022-03-31

2021-03-31

2020-03-31

2019-03-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 440----
Löner övriga103 413----
Föreslagen utdelning1 5000000

RESULTATRÄKNING

2022-122022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning150 9814 4017 0586 9117 959
Avskrivningar och nedskrivningar000−2−44
Summa rörelsekostnader−144 898−4 152−6 434−6 370−7 707
Rörelseresultat efter avskrivningar6 083248624541252
Finansiella intäkter10013
Finansiella kostnader−92−16−27−37−61
Resultat efter finansnetto5 992232597505193
Resultat före skatt4 49123259710193
Skatt på årets resultat−965−42000
Årets resultat3 52619059710193

BALANSRÄKNING

2022-122022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00002
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00002
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar22 6723000
Kassa och bank10 9458811 1581925
Summa omsättningstillgångar35 2788951 7531 2781 609
Summa tillgångar35 2788951 7531 2781 611
Summa fritt eget kapital3 5268066171910
Summa eget kapital3 5768566676960
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00268289318
Leverantörsskulder1 113005023
Summa kortfristiga skulder30 202388199201 234
Summa eget kapital och skulder35 2788951 7531 2781 611
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Inspirera Assistans AB

Org.nr 556926-4277

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter