Proff

Inså Svets & Montage AB

Org.nr556621-2006
AdressSignalvägen 3C, 43232 VARBERG

Tillverkning & montering av stålbyggnader. Konstruktioner och reparationer. Tjänster: Konstruktioner och reparationer.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning29 95622 72923 89929 85027 273
Avskrivningar och nedskrivningar−443−418−430−446−480
Summa rörelsekostnader−24 686−20 667−21 438−25 203−26 920
Rörelseresultat efter avskrivningar5 2702 0622 4614 646353
Föreslagen utdelning2 0001 0001 0002 0000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10000
Räntekostnader och liknande resultatposter−197−167−167−193−196
Resultat efter finansiella tillgångar5 0741 8952 2934 453157
Resultat före skatt4 1552 3113 0164 715436
Skatt på årets resultat−861−487−654−1 016−99
Årets resultat3 2941 8242 3623 699337

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar6 1306 5466 6687 0687 514
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar6 1306 5466 6687 0687 514
Färdiga varor och handelsvaror2 9032 9081 3437832 199
Kundfordringar5 8524 9324 9917 4253 120
Kassa och bank3 0461 5524 1193 2191 245
Summa omsättningstillgångar13 00410 40111 76812 0147 646
Summa tillgångar19 13516 94618 43719 08115 160
Summa fritt eget kapital9 1377 8437 0196 6582 958
Summa eget kapital9 2577 9637 1396 7783 078
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder4 3074 5534 8735 1935 513
Leverantörsskulder1 8611 7402 4312 5061 714
Summa kortfristiga skulder3 3723 1504 7294 6943 889
Summa eget kapital och skulder19 13516 94618 43719 08115 160
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Inså Svets & Montage AB

Org.nr 556621-2006

Profile-6999527

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter