Proff

Inså Svets & Montage AB

Org.nr556621-2006
AdressSignalvägen 3C, 43232 VARBERG

Tillverkning & montering av stålbyggnader. Konstruktioner och reparationer. Tjänster: Konstruktioner och reparationer.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning22 72923 89929 85027 27315 359
Avskrivningar och nedskrivningar−418−430−446−480−237
Summa rörelsekostnader−20 667−21 438−25 203−26 920−12 028
Rörelseresultat efter avskrivningar2 0622 4614 6463533 331
Utdelningar1 0001 0002 00001 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−167−167−193−196−98
Resultat efter finansiella tillgångar1 8952 2934 4531573 233
Resultat före skatt2 3113 0164 7154362 520
Skatt på årets resultat−487−654−1 016−99−555
Årets resultat1 8242 3623 6993371 965

BALANSRÄKNING

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar6 5466 6687 0687 5147 994
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar6 5466 6687 0687 5147 994
Färdiga varor och handelsvaror2 9081 3437832 1991 418
Kundfordringar4 9324 9917 4253 1207 384
Kassa och bank1 5524 1193 2191 245839
Summa omsättningstillgångar10 40111 76812 0147 64610 164
Summa tillgångar16 94618 43719 08115 16018 157
Summa fritt eget kapital7 8437 0196 6582 9583 622
Summa eget kapital7 9637 1396 7783 0783 742
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder4 5534 8735 1935 5135 833
Leverantörsskulder1 7402 4312 5061 7143 075
Summa kortfristiga skulder3 1504 7294 6943 8895 625
Summa eget kapital och skulder16 94618 43719 08115 16018 157
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Inså Svets & Montage AB

Org.nr 556621-2006

Profile-6999527

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter