Proff

Ilt Holding AB

Org.nr559055-2740
AdressHeliosgatan 26, 120 78 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD01 5911 5911 5311 645
Löner övriga0----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 2964 4482 7122 9492 673
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−3 271−3 006−2 826−2 431−2 845
Rörelseresultat efter avskrivningar251 442−114518−172
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter3 1741 044576−7 4340
Räntekostnader och liknande resultatposter−16−1 635−3 430−3 150−3 887
Resultat efter finansiella tillgångar3 182851−2 968−10 066−4 059
Resultat före skatt1 3058517 0321 634706
Skatt på årets resultat−47−181−1 506−2 021−156
Årets resultat1 2586705 526−387550

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar193 738188 783181 983181 983181 983
Summa anläggningstillgångar193 738188 783181 983181 983181 983
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank7742 513730629569
Summa omsättningstillgångar41 51732 51218 84410 2291 135
Summa tillgångar235 254221 295200 827192 212183 118
Summa fritt eget kapital22 55816 3948 9923 4663 853
Summa eget kapital23 23317 0209 5504 0244 411
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder211 496196 630171 750169 850162 250
Leverantörsskulder220315182022
Summa kortfristiga skulder2897 40919 29118 10216 221
Summa eget kapital och skulder235 254221 295200 827192 212183 118
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ilt Holding AB

Org.nr 559055-2740

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter