Proff

Hydal Transportsystem AB

Org.nr556081-7875
AdressExportgatan 67B, 422 46 Hisings backa

Hydal Transportsystemer (Hytrans) är Nordens ledande leverantör av aluminiumprofiler till karossindustrin. Vi har ett brett urval av profiler med över 250 olika profiler i lager. Som leverantör vill vi vara en aktiv aktör i branschen och ta del av utvecklingen av befintliga och nya produkter, både vad gäller kvalitet och ekonomi.

Våra affärsområden inkluderar profilleverans, både från anläggningar och lager, dessutom tillverkar vi färdiga produktlösningar från våra egna lokaler.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning15 37717 60112 49312 94824 422
Avskrivningar och nedskrivningar−136−69−53−39−26
Summa rörelsekostnader−15 367−17 121−13 927−14 515−24 648
Rörelseresultat efter avskrivningar10480−1 434−1 568−226
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−31−37−52−73−299
Resultat efter finansiella tillgångar−21443−1 486−1 640−525
Resultat före skatt−21443−1 486−1 6405
Skatt på årets resultat0000−2
Årets resultat−21443−1 486−1 6403

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar40954516021354
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar40954516021354
Färdiga varor och handelsvaror2 7722 7542 8523 1364 098
Kundfordringar7102 3391 6411 6421 520
Kassa och bank0003130
Summa omsättningstillgångar3 7815 3135 3364 9736 518
Summa tillgångar4 1905 8585 4965 1866 572
Summa fritt eget kapital423444−197662 407
Summa eget kapital5235441018862 527
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder4111421 053954630
Leverantörsskulder911315517021 618
Summa kortfristiga skulder3 2565 1724 3433 3463 415
Summa eget kapital och skulder4 1905 8585 4965 1866 572
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hydal Transportsystem AB

Org.nr 556081-7875

Profile-7050908

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter