Proff

Htc Högtryckscenter i Väst AB

Org.nr556263-7933
AdressKlangfärgsgatan 17, 426 52 Västra Frölunda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning54 33950 22647 52245 96146 035
Avskrivningar och nedskrivningar−48−24−24−24−69
Summa rörelsekostnader−55 271−50 345−46 748−45 357−46 389
Rörelseresultat efter avskrivningar−931−119774603−355
Föreslagen utdelning02 500000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter235−40340901
Räntekostnader och liknande resultatposter−79−17−47−51−44
Resultat efter finansiella tillgångar−1 008−101687892502
Resultat före skatt57399679862632
Skatt på årets resultat−55−149−198−1720
Årets resultat2250481690632

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar13115396488
Finansiella anläggningstillgångar55653 8153 815
Summa anläggningstillgångar136201043 8793 903
Färdiga varor och handelsvaror9 3516 9255 7996 7426 218
Kundfordringar7 2646 1685 7829 8295 409
Kassa och bank72681 992462
Summa omsättningstillgångar18 45016 44418 59817 47412 670
Summa tillgångar18 58616 46318 70221 35216 573
Summa fritt eget kapital5 0817 5797 3296 8486 158
Summa eget kapital5 2017 6997 4496 9686 278
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder3 4012702 5104 0342 127
Leverantörsskulder6 4312 9503 0063 7763 711
Summa kortfristiga skulder9 8697 3147 0638 6786 526
Summa eget kapital och skulder18 58616 46318 70221 35216 573
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Htc Högtryckscenter i Väst AB

Org.nr 556263-7933

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter