Proff

HS Konsult AB

Org.nr556413-1224
AdressKnivstagatan 8, 753 23 Uppsala

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga---24 57922 750
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning62 83657 92149 97251 25848 133
Avskrivningar och nedskrivningar−910−771−533−533−451
Summa rörelsekostnader−66 291−57 693−52 722−50 436−48 056
Rörelseresultat efter avskrivningar−3 454228−2 75182377
Finansiella intäkter291213159
Finansiella kostnader−278−145−110−101−77
Resultat efter finansnetto−3 70496−2 8477378
Resultat före skatt−3 70496−2 8477378
Skatt på årets resultat0309000
Årets resultat−3 704405−2 8477378

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar2 5142 2471 244269187
Materiella anläggningstillgångar7596991 0081 2971 465
Finansiella anläggningstillgångar1 0411 031720482479
Summa anläggningstillgångar4 3153 9772 9712 0482 131
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar12 65612 17811 1669 6138 364
Kassa och bank1469232 3695 2893 681
Summa omsättningstillgångar20 25722 87721 57121 04217 716
Summa tillgångar24 57226 85424 54223 09119 847
Summa fritt eget kapital1 0254 1754 3243 1712 434
Summa eget kapital1 6185 3224 9173 7643 027
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder3 1973 3923 9583 5304 105
Leverantörsskulder8 2994 4404 7504 1744 780
Summa kortfristiga skulder19 75818 14015 66815 79712 715
Summa eget kapital och skulder24 57226 85424 54223 09119 847
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

HS Konsult AB

Org.nr 556413-1224

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter