Proff

HP Pps Sverige AB

Org.nr559001-9385
AdressGustav III:s Boulevard 30, 169 73 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-102021-102020-102019-102018-10
Startdatum

2021-11-01

2020-11-01

2019-11-01

2018-11-01

2017-11-01

Slutdatum

2022-10-31

2021-10-31

2020-10-31

2019-10-31

2018-10-31

LÖNER & UTDELNING

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 6053 3313 0162 9293 160
Löner övriga118 734106 011108 068120 068103 964
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 847 06504 921 8345 727 6295 416 412
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−5 757 3110−4 838 650−5 672 245−5 347 124
Rörelseresultat efter avskrivningar89 754083 18455 38469 288
Finansiella intäkter5 398020 15000
Finansiella kostnader−34400−13 808−168
Resultat efter finansnetto94 8080103 33441 57669 121
Resultat före skatt94 8080103 33441 57669 121
Skatt på årets resultat−19 8720−22 444−10 263−15 692
Årets resultat74 936080 89031 31353 429

BALANSRÄKNING

2022-102021-102020-102019-102018-10
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar07 03414 06821 10227 887
Materiella anläggningstillgångar18 88719 92816 07422 7575 020
Finansiella anläggningstillgångar85 93717 80516 40667 51944 222
Summa anläggningstillgångar104 82444 76746 548111 37877 130
Färdiga varor och handelsvaror389 452175 436179 183134 139115 906
Kundfordringar592 535643 473670 357942 502827 580
Kassa och bank000019
Summa omsättningstillgångar2 500 4711 951 7742 327 1192 473 8342 115 105
Summa tillgångar2 605 2951 996 5412 373 6672 585 2122 192 234
Summa fritt eget kapital557 316482 380556 843475 953444 640
Summa eget kapital557 366482 430556 893476 003444 690
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder342 754255 367248 236305 906276 568
Leverantörsskulder33 72620 97770 82158 32458 425
Summa kortfristiga skulder1 705 1751 258 7441 568 5381 803 3031 470 977
Summa eget kapital och skulder2 605 2951 996 5412 373 6672 585 2122 192 234
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

HP Pps Sverige AB

Org.nr 559001-9385

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter