Proff

Hotel Aktiebolag Bastionen

Org.nr556129-2037
AdressSödra hamngatan 59, 411 06 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0---0
Löner övriga51 65134 88134 85248 78242 264

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning257 892136 618102 614213 874181 784
Avskrivningar och nedskrivningar−10 167−11 543−12 051−9 089−6 758
Summa rörelsekostnader−251 189−152 717−135 851−211 916−178 478
Rörelseresultat efter avskrivningar6 703−16 099−33 2371 9583 306
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−276−273−324−386−617
Resultat efter finansiella tillgångar6 427−16 372−33 5611 5722 689
Resultat före skatt−160−320−522−650−156
Skatt på årets resultat−530000
Årets resultat−213−320−522−650−156

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar29 04131 96642 45852 56741 743
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar29 04131 96642 45852 56741 743
Färdiga varor och handelsvaror1 7641 4177121 036757
Kundfordringar9 5834 4761 1077 7082 287
Kassa och bank67 03731 4993 10612 14819 197
Summa omsättningstillgångar82 65751 93925 84935 92726 961
Summa tillgångar111 69883 90568 30788 49468 704
Summa fritt eget kapital29 96230 17530 4951 0171 667
Summa eget kapital31 16231 37531 6952 2172 867
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder14 6226 0442 5055 4669 772
Summa kortfristiga skulder80 53652 53036 61279 36658 926
Summa eget kapital och skulder111 69883 90568 30788 49468 704
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hotel Aktiebolag Bastionen

Org.nr 556129-2037

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter