Proff

Hlr Konsulten Sverige AB

Org.nr556732-0675
AdressVretenvägen 10, 171 54 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122019-08
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning57 67541 87742 15610 21030 219
Avskrivningar och nedskrivningar−2 214−2 208−3 396−19−58
Summa rörelsekostnader−51 644−37 183−41 390−9 101−25 790
Rörelseresultat efter avskrivningar6 0314 6957651 1104 430
Finansiella intäkter58202975
Finansiella kostnader−216−256−328−130
Resultat efter finansnetto5 8734 4584661 1044 435
Resultat före skatt881499161 1054 435
Skatt på årets resultat−49−48−217−237−992
Årets resultat391016998683 443

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar340224000
Materiella anläggningstillgångar8 4319 73111 232155175
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar8 7709 95511 232155175
Färdiga varor och handelsvaror005 8883 4183 294
Kundfordringar8 0767 9415 0272 6722 832
Kassa och bank2071 8402 6363 040970
Summa omsättningstillgångar10 94612 29715 71310 6638 549
Summa tillgångar19 71722 25126 94610 8188 724
Summa fritt eget kapital9 1019 0638 9624 3113 443
Summa eget kapital9 2019 1639 0624 4113 543
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1597133 61400
Leverantörsskulder8085 3734 7523 631983
Summa kortfristiga skulder9 20710 71111 9156 4085 180
Summa eget kapital och skulder19 71722 25126 94610 8188 724
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hlr Konsulten Sverige AB

Org.nr 556732-0675

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter