Proff

Helmia Bil Aktiebolag

Org.nr556056-3941
AdressNorrgårdsgatan 1, 686 35 Sunne

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 3941 6761 204-1 095
Löner övriga84 63987 99485 41285 30081 327
Föreslagen utdelning22 28822 6690021 347

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 503 6061 423 5781 395 9841 375 5471 337 308
Avskrivningar och nedskrivningar−9 339−8 817−5 527−6 507−5 015
Summa rörelsekostnader−1 440 947−1 347 484−1 320 737−1 315 973−1 280 917
Rörelseresultat efter avskrivningar62 65976 09475 24759 57456 391
Finansiella intäkter6 8893 1393 7548 1381 924
Finansiella kostnader−334−172−98−93−100
Resultat efter finansnetto69 21479 06178 90467 61958 215
Resultat före skatt56 90869 1485 15558 98438 775
Skatt på årets resultat−11 523−14 813−1 076−11 648−8 694
Årets resultat45 38554 3354 07947 33630 081

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 3712 7433 4372 5421 271
Materiella anläggningstillgångar32 97626 70818 61321 25718 131
Finansiella anläggningstillgångar10 78310 6239 4479 3096 810
Summa anläggningstillgångar45 13040 07431 49733 10826 212
Färdiga varor och handelsvaror160 361100 195117 261150 377141 007
Kundfordringar106 57349 95741 63352 69944 918
Kassa och bank27823919799107
Summa omsättningstillgångar430 534363 224298 983313 766271 656
Summa tillgångar475 664403 298330 480346 874297 868
Summa fritt eget kapital224 906202 190147 854143 775117 786
Summa eget kapital230 906208 190153 854149 775123 786
Summa avsättningar8 8088 4687 1726 7135 985
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder40 24533 27731 04444 63440 239
Summa kortfristiga skulder131 40485 40078 12789 80876 153
Summa eget kapital och skulder475 664403 298330 480346 874297 868
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Helmia Bil Aktiebolag

Org.nr 556056-3941

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter