Proff

Hear Mediabyrå AB

Org.nr556931-9550
AdressHumlegårdsgatan 17, 114 46 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0---
Löner övriga-0---
Föreslagen utdelning4 5004 00004 300311

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning332 932353 041232 40872 957100 745
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−329 502−346 315−226 763−74 472−97 891
Rörelseresultat efter avskrivningar3 4306 7255 645−1 5152 853
Finansiella intäkter3153657817
Finansiella kostnader−63−70−62−13−3
Resultat efter finansnetto3 6816 6585 648−1 4502 868
Resultat före skatt3 6826 6585 648−1 4502 868
Skatt på årets resultat−783−1 428−8870−631
Årets resultat2 8995 2304 761−1 4502 237

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar250250250250250
Summa anläggningstillgångar250250250250250
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar25 10317 54337 4329 5434 803
Kassa och bank12 35019 4913 5004 6879 841
Summa omsättningstillgångar40 84838 69742 35317 27118 314
Summa tillgångar41 09838 94742 60317 52118 564
Summa fritt eget kapital5 9677 0684 8294 3686 138
Summa eget kapital6 0677 1684 9384 4776 238
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder11 1207 62812 4306 0865 694
Summa kortfristiga skulder35 03131 77837 66513 04312 326
Summa eget kapital och skulder41 09838 94742 60317 52118 564
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hear Mediabyrå AB

Org.nr 556931-9550

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter