Proff

Hear Mediabyrå AB

Org.nr556931-9550
AdressHumlegårdsgatan 17, 114 46 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0----
Löner övriga0----
Föreslagen utdelning4 00004 3003115 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning353 041232 40872 957100 745214 334
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−346 315−226 763−74 472−97 891−206 897
Rörelseresultat efter avskrivningar6 7255 645−1 5152 8537 437
Finansiella intäkter36578175
Finansiella kostnader−70−62−13−3−15
Resultat efter finansnetto6 6585 648−1 4502 8687 427
Resultat före skatt6 6585 648−1 4502 8687 427
Skatt på årets resultat−1 428−8870−631−1 649
Årets resultat5 2304 761−1 4502 2375 778

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar2502502502500
Summa anläggningstillgångar2502502502500
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar17 54337 4329 5434 80317 123
Kassa och bank19 4913 5004 6879 8414 617
Summa omsättningstillgångar38 69742 35317 27118 31423 735
Summa tillgångar38 94742 60317 52118 56423 735
Summa fritt eget kapital7 0684 8294 3686 1388 902
Summa eget kapital7 1684 9384 4776 2389 002
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder7 62812 4306 0865 6948 455
Summa kortfristiga skulder31 77837 66513 04312 32614 733
Summa eget kapital och skulder38 94742 60317 52118 56423 735
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hear Mediabyrå AB

Org.nr 556931-9550

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter