Proff

Högskolerestauranger AB

Org.nr556127-3698
AdressUniversitetsvägen 7 B, 114 18 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122019-06
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----2 206
Löner övriga38 90817 74927 64222 43254 895
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning120 71252 70362 81672 226169 316
Avskrivningar och nedskrivningar−1 232−1 575−2 663−1 891−3 572
Summa rörelsekostnader−120 610−52 701−74 085−75 703−173 688
Rörelseresultat efter avskrivningar1032−11 270−3 477−4 372
Finansiella intäkter80002 380
Finansiella kostnader−45−56−51−2−46
Resultat efter finansnetto66−54−11 321−3 479−2 038
Resultat före skatt66−541 279−3 479−2 038
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat66−541 279−3 479−2 038

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2 1711 0762 5465 1336 799
Finansiella anläggningstillgångar2 2712 2712 2712 5332 533
Summa anläggningstillgångar4 4423 3474 8177 6669 332
Färdiga varor och handelsvaror2 4491 9091 5012 4611 977
Kundfordringar8 3903 6761 2905 4647 214
Kassa och bank17 48412 5941 3735 51016 120
Summa omsättningstillgångar48 86033 37222 29728 59231 273
Summa tillgångar53 30236 71927 11436 25840 605
Summa fritt eget kapital6 8416 7756 829−1 5121 968
Summa eget kapital7 8937 8277 8816 60110 081
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder13 6505 6184 0639 2355 607
Summa kortfristiga skulder45 41028 89219 23329 65730 524
Summa eget kapital och skulder53 30236 71927 11436 25840 605
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Högskolerestauranger AB

Org.nr 556127-3698

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter