Proff

Häljarps Industrilack AB

Org.nr556620-9226
AdressPlastg. 13, 261 73 Häljarp

Allt inom blästring, målning, pulverlackering, fasadrenovering och montagearbeten med hög kvalitet. Läs mer om oss och se bilder på utförda arbeten på vår facebooksida!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 8587 0315 3696 3435 771
Avskrivningar och nedskrivningar−91−91−7−47−20
Summa rörelsekostnader−6 298−5 851−5 522−5 678−5 414
Rörelseresultat efter avskrivningar5591 179−153666357
Föreslagen utdelning4005000200200
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00001
Räntekostnader och liknande resultatposter−17−10−11−2−2
Resultat efter finansiella tillgångar5421 169−164664356
Resultat före skatt40086982487263
Skatt på årets resultat−87−186−28−113−61
Årets resultat31368354374202

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar32241320417324
Finansiella anläggningstillgångar1717171717
Summa anläggningstillgångar33943022118941
Färdiga varor och handelsvaror125127989055
Kundfordringar1 8541 7251 3091 3451 354
Kassa och bank1 2321 6259251 1571 099
Summa omsättningstillgångar3 3493 7902 5672 8222 750
Summa tillgångar3 6884 2192 7883 0112 791
Summa fritt eget kapital1 9362 1231 4401 5861 412
Summa eget kapital2 0412 2281 5451 6911 517
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder25332910100
Leverantörsskulder177364264353206
Summa kortfristiga skulder6831 093873804934
Summa eget kapital och skulder3 6884 2192 7883 0112 791
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Häljarps Industrilack AB

Org.nr 556620-9226

Profile-7038349

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter