Proff

Hans Ahlman Pool & Konsult AB

Org.nr556792-1720
AdressBjörkallen 1, 237 91 Bjärred

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 5425 5097 3375 2587 214
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−4 444−5 631−7 267−5 398−7 386
Rörelseresultat efter avskrivningar99−12270−140−172
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−6−1−20−2
Resultat efter finansiella tillgångar92−12368−140−173
Resultat före skatt92−12368−140−173
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat92−12368−140−173

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror296439337385357
Kundfordringar587633927466425
Kassa och bank1113565916155
Summa omsättningstillgångar1 8542 3512 7892 0352 158
Summa tillgångar1 8542 3512 7892 0352 158
Summa fritt eget kapital19199221154294
Summa eget kapital291199321254394
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder6531 1071 316609908
Summa kortfristiga skulder1 5632 1522 4671 7811 765
Summa eget kapital och skulder1 8542 3512 7892 0352 158
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hans Ahlman Pool & Konsult AB

Org.nr 556792-1720

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter