Proff

Halmstad Deponi Aktiebolag

Org.nr556119-0934
AdressGjutaregatan 12, 302 62 Halmstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning354324324810
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−68−71−29−91−26
Rörelseresultat efter avskrivningar286253295−10−26
Finansiella intäkter02000
Finansiella kostnader−10−54−100
Resultat efter finansnetto286255241−20−26
Resultat före skatt−319318150
Skatt på årets resultat0−40−37−10
Årets resultat−315314440

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar297297297297297
Finansiella anläggningstillgångar00333
Summa anläggningstillgångar297297300300300
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank756524261025
Summa omsättningstillgångar7885242613 51525
Summa tillgångar1 0858215603 815324
Summa fritt eget kapital487490338194190
Summa eget kapital607610458314310
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0003 2810
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder478884322015
Summa eget kapital och skulder1 0858215603 815324
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Halmstad Deponi Aktiebolag

Org.nr 556119-0934

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter