Proff

H & m Hennes & Mauritz Gbc AB

Org.nr556070-1715
AdressMäster Samuelsgatan 46 A, 111 57 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-112021-112020-112019-112018-11
Startdatum

2021-12-01

2020-12-01

2019-12-01

2018-12-01

2017-12-01

Slutdatum

2022-11-30

2021-11-30

2020-11-30

2019-11-30

2018-11-30

LÖNER & UTDELNING

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0----
Löner övriga5 282 0003 719 0003 761 0003 731 0003 327 000
Föreslagen utdelning2 530 0008 000 000004 725 000

RESULTATRÄKNING

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning126 859 000114 612 000113 007 000137 356 000121 462 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−128 491 000−108 942 000−118 519 000−138 058 000−131 302 000
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 632 0005 670 000−5 512 000−701 000−9 840 000
Finansiella intäkter901 0005 085 0007 415 0008 809 0007 798 000
Finansiella kostnader−142 000−54 000−121 000−12 000−23 000
Resultat efter finansnetto−873 00010 702 0001 782 0008 097 000−2 065 000
Resultat före skatt1 273 00011 002 0002 799 00010 638 0007 243 000
Skatt på årets resultat−25 000−1 634 000897 000−115 000159 000
Årets resultat1 248 0009 368 0003 696 00010 523 0007 402 000

BALANSRÄKNING

2022-112021-112020-112019-112018-11
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar4 273 0003 694 0003 498 0002 905 00068 000
Materiella anläggningstillgångar831 000680 000818 0001 140 0001 122 000
Finansiella anläggningstillgångar11 166 0006 842 0007 632 0007 991 0007 101 000
Summa anläggningstillgångar16 270 00011 216 00011 948 00012 036 0008 291 000
Färdiga varor och handelsvaror24 422 00022 047 00020 885 00018 308 00018 445 000
Kundfordringar950 000838 000626 000523 000633 000
Kassa och bank87 00058 00093 000108 000422 000
Summa omsättningstillgångar36 978 00035 746 00039 669 00035 988 00035 950 000
Summa tillgångar53 248 00046 962 00051 617 00048 024 00044 241 000
Summa fritt eget kapital2 596 0009 762 00013 552 00010 465 0007 425 900
Summa eget kapital6 757 00013 308 00017 040 00013 341 0007 426 000
Summa avsättningar250 000239 000223 000201 000171 000
Summa långfristiga skulder2 0002 0000186 0000
Leverantörsskulder16 517 00015 534 0005 897 0005 108 0004 928 000
Summa kortfristiga skulder45 989 00033 174 00034 073 00034 015 00036 474 000
Summa eget kapital och skulder53 248 00046 962 00051 617 00048 024 00044 241 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

H & m Hennes & Mauritz Gbc AB

Org.nr 556070-1715

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter