Proff

Grönsaksgrossisten AB

Org.nr556342-1436
AdressUppköparvägen 6, 120 44 Årsta

Vi är specialister på frukt och grönt och med vår långa och gedigna erfarenhet kan vi garantera hög kvalité, suverän service och snabba leveranser till bra priser.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning76 62662 97949 38548 08144 000
Avskrivningar och nedskrivningar−452−475−6−62−115
Summa rörelsekostnader−76 325−60 487−47 478−47 400−44 299
Rörelseresultat efter avskrivningar3002 4921 907682−299
Föreslagen utdelning060070000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00430
Räntekostnader och liknande resultatposter−12−16−31−64−41
Resultat efter finansiella tillgångar2882 4761 880621−340
Resultat före skatt2871 8571 413621−52
Skatt på årets resultat−65−387−303−1320
Årets resultat2221 4701 110489−52

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar9601 280000
Materiella anläggningstillgångar348355121779
Finansiella anläggningstillgångar400400000
Summa anläggningstillgångar1 7082 035121779
Färdiga varor och handelsvaror1 5291 252972822810
Kundfordringar5 8876 4484 2213 2592 907
Kassa och bank4396228240331
Summa omsättningstillgångar9 5739 5577 0765 3385 271
Summa tillgångar11 28011 5927 0875 3555 350
Summa fritt eget kapital2 2092 5871 817707218
Summa eget kapital2 3292 7071 937827338
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 0781 21003030
Leverantörsskulder4 8884 7702 9102 5883 136
Summa kortfristiga skulder6 7876 5894 6834 2255 012
Summa eget kapital och skulder11 28011 5927 0875 3555 350
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Grönsaksgrossisten AB

Org.nr 556342-1436

Profile-6999693

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter