Proff

Gpi Sweden AB

Org.nr556050-0554
AdressMaskinvägen 1, 227 30 Lund

Bokslut

Belopp i hela 1000
Ett eller fler bokslut avviker från standard. Ladda nerom du vill se bokslutet i originalversion.
2019-12Bokslutet har räknats om från en annan valuta till sek.
2018-12Bokslutet har räknats om från en annan valuta till sek.

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga13 24614 5359 2225 7777 937
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning230 088208 471152 160151 75077 250
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−232 656−183 194−118 806−110 005−20 827
Rörelseresultat efter avskrivningar−2 56925 27733 35441 74556 422
Finansiella intäkter40 417820−18 26228 551−32 395
Finansiella kostnader−2 547−7 749−7 034−282−6 440
Resultat efter finansnetto35 30118 3488 05870 01417 587
Resultat före skatt52 473−8 5087 476132 392−179 859
Skatt på årets resultat−10 321−2 081−2 057−24 79021 463
Årets resultat42 152−10 5895 419107 602−158 396

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar19 91923 08423 32021 59411 321
Materiella anläggningstillgångar6762120240359
Finansiella anläggningstillgångar2 184 4442 013 9891 730 4451 017 8211 024 280
Summa anläggningstillgångar2 204 4302 037 1341 753 8851 039 6551 035 960
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar565150310
Kassa och bank1180076300
Summa omsättningstillgångar98 09436 768224 578508 216359 133
Summa tillgångar-2 073 9121 978 4631 547 8711 395 094
Summa fritt eget kapital1 862 8241 678 0041 666 8981 207 4511 079 636
Summa eget kapital2 164 0691 955 6441 938 6871 490 4141 357 397
Summa avsättningar13 15710 04517 9115 9964 348
Summa långfristiga skulder26 4920000
Leverantörsskulder13 73510 0569 4128 0444 492
Summa kortfristiga skulder98 795108 21221 86551 45033 349
Summa eget kapital och skulder-2 073 9121 978 4631 547 8711 395 094
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gpi Sweden AB

Org.nr 556050-0554

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter