Proff

Glashyttan Ulven AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556863-7366

Sedan 1984 har det blåst högkvalitativt konstglas på Glashyttan Ulven. År 2012 övertogs glashyttan av bröderna Stefan och Mikael Erlandsson som båda är välrenommerade mästare i glasblåsning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 5352 5211 99802 194
Avskrivningar och nedskrivningar−18−60−98-−98
Summa rörelsekostnader−2 472−2 525−2 216-−2 200
Rörelseresultat efter avskrivningar109−87−2170−6
Finansiella intäkter20000
Finansiella kostnader−1000−2
Resultat efter finansnetto110−87−217-−7
Resultat före skatt110−87−2170−7
Skatt på årets resultat200-−3
Årets resultat112−87−217-−10

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000-31
Materiella anläggningstillgångar72060-225
Finansiella anläggningstillgångar000-0
Summa anläggningstillgångar72060-257
Färdiga varor och handelsvaror231208290-328
Kundfordringar767990-148
Kassa och bank420419461-121
Summa omsättningstillgångar815760818-733
Summa tillgångar886760879-990
Summa fritt eget kapital189771640274
Summa eget kapital289177264-374
Summa avsättningar000-0
Summa långfristiga skulder3733730-0
Leverantörsskulder615917-104
Summa kortfristiga skulder224211615-616
Summa eget kapital och skulder886760879-990
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Glashyttan Ulven AB

Org.nr 556863-7366

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7015460

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter