Proff

Gia - Guldsmeders Service Aktiebolag

Org.nr556468-7415
AdressSmidesvägen 10 -12, 171 41 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−3−2−2−1−1
Rörelseresultat efter avskrivningar−3−2−2−1−1
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−3−2−2−1−1
Resultat före skatt−3−2−200
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−3−2−200

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar000-0
Kassa och bank3897394394394
Summa omsättningstillgångar389393394394394
Summa tillgångar389393394394394
Summa fritt eget kapital267270272274274
Summa eget kapital387390392394394
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder000-0
Summa kortfristiga skulder33200
Summa eget kapital och skulder389393394394394
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gia - Guldsmeders Service Aktiebolag

Org.nr 556468-7415

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter