Proff

Gävleborgs Plastkemi AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556873-0591
Telefon026-371 77
AdressMackmyravägen 19, 818 32 Valbo

Vi är ett företag placerat i Valbo. Vår inriktning är plastarbeten inom samtliga termoplaster & glasfiberarmerad poly/vinylester (gap).

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8 1336 7095 0325 4704 848
Avskrivningar och nedskrivningar−8−12−42−45−45
Summa rörelsekostnader−6 949−6 001−4 614−4 481−4 308
Rörelseresultat efter avskrivningar1 183706418988540
Föreslagen utdelning1 316600300540300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10000
Räntekostnader och liknande resultatposter0−100−2
Resultat efter finansiella tillgångar1 184705418988538
Resultat före skatt1 586703454729401
Skatt på årets resultat−340−154−102−166−96
Årets resultat1 246549352563305

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar715287090
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar715287090
Färdiga varor och handelsvaror11370667057
Kundfordringar8241 4364271 021507
Kassa och bank2 1189851 2821 152790
Summa omsättningstillgångar3 2052 5521 8412 2431 354
Summa tillgångar3 2122 5671 8692 3131 443
Summa fritt eget kapital1 316670421610346
Summa eget kapital1 366720471660396
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder853704613365
Summa kortfristiga skulder1 5611 160713933585
Summa eget kapital och skulder3 2122 5671 8692 3131 443
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gävleborgs Plastkemi AB

Org.nr 556873-0591

Profile-6967647

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter