Proff

Gällö Timber AB

Org.nr556801-1786
AdressÖhn 160, 843 41 Gällö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 2961 1381 1871 0951 176
Löner övriga64 60365 90561 89654 13144 590
Föreslagen utdelning0100 000200 000020

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 034 1111 488 4421 536 367961 832715 790
Avskrivningar och nedskrivningar−20 089−17 098−18 638−24 644−22 506
Summa rörelsekostnader−1 161 644−1 307 956−1 116 135−1 005 064−660 767
Rörelseresultat efter avskrivningar−127 804188 684416 637−47 32756 952
Finansiella intäkter4 0881 652092115
Finansiella kostnader−6 256−2 415−1 345−1 387−1 316
Resultat efter finansnetto−129 972187 921415 292−48 62255 751
Resultat före skatt−110 952187 721380 692−1 92227 751
Skatt på årets resultat23 053−39 017−78 266−15−5 983
Årets resultat−87 899148 704302 426−1 93721 768

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar182 678152 631147 884147 077157 213
Finansiella anläggningstillgångar23 29310210211752
Summa anläggningstillgångar205 971152 733147 986147 194157 265
Färdiga varor och handelsvaror92 765115 203105 48857 69265 545
Kundfordringar55 05156 32279 50843 26041 617
Kassa och bank40 313313 083335 72651 90166 211
Summa omsättningstillgångar294 007722 198642 415246 952214 534
Summa tillgångar499 978874 931790 401394 146371 799
Summa fritt eget kapital63 956251 855303 15160 72570 973
Summa eget kapital64 156252 055303 35160 92571 173
Summa avsättningar78−60000
Summa långfristiga skulder00248894 400
Leverantörsskulder17 85526 84720 30715 01710 416
Summa kortfristiga skulder366 634534 806399 096279 803106 196
Summa eget kapital och skulder499 978874 931790 401394 146371 799
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gällö Timber AB

Org.nr 556801-1786

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter